Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2017

Leden 2017 Staženo: 635x | 31.01.2017

2016

Prosinec 2016 Staženo: 815x | 19.12.2016

Listopad 2016 Staženo: 751x | 05.12.2016

Říjen 2016 Staženo: 706x | 02.11.2016

Záři 2016 Staženo: 744x | 29.09.2016

Červenec - srpen 2016 Staženo: 722x | 04.07.2016

Červen 2016 Staženo: 648x | 06.06.2016

Květen 2016 Staženo: 515x | 02.05.2016

Duben 2016 Staženo: 881x | 04.04.2016

Březen 2016 Staženo: 689x | 07.03.2016

Únor 2016 Staženo: 600x | 01.02.2016

Leden 2016 Staženo: 576x | 04.01.2016

2015

Prosinec 2015 Staženo: 579x | 07.12.2015

Listopad 2015 Staženo: 491x | 02.11.2015

Říjen 2015 Staženo: 457x | 05.10.2015

Září 2015 Staženo: 424x | 07.09.2015

Srpen 2015 Staženo: 640x | 03.08.2015

Červenec 2015 Staženo: 414x | 06.07.2015

Červen 2015 Staženo: 464x | 01.06.2015

Květen 2015 Staženo: 505x | 04.05.2015

Stránka