Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2016

Únor 2016 Staženo: 540x | 01.02.2016

Leden 2016 Staženo: 506x | 04.01.2016

2015

Prosinec 2015 Staženo: 503x | 07.12.2015

Listopad 2015 Staženo: 421x | 02.11.2015

Říjen 2015 Staženo: 405x | 05.10.2015

Září 2015 Staženo: 385x | 07.09.2015

Srpen 2015 Staženo: 590x | 03.08.2015

Červenec 2015 Staženo: 361x | 06.07.2015

Červen 2015 Staženo: 417x | 01.06.2015

Květen 2015 Staženo: 459x | 04.05.2015

Duben 2015 Staženo: 407x | 06.04.2015

Březen 2015 Staženo: 427x | 02.03.2015

Únor 2015 Staženo: 353x | 02.02.2015

Leden 2015 Staženo: 282x | 05.01.2015

2014

Prosinec 2014 Staženo: 224x | 01.12.2014

Listopad 2014 Staženo: 304x | 03.11.2014

Říjen 2014 Staženo: 299x | 06.10.2014

Září 2014 Staženo: 234x | 01.09.2014

Srpen 2014 Staženo: 175x | 04.08.2014

Červenec 2014 Staženo: 291x | 07.07.2014

Stránka