Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2015

Duben 2015 Staženo: 456x | 06.04.2015

Březen 2015 Staženo: 511x | 02.03.2015

Únor 2015 Staženo: 463x | 02.02.2015

Leden 2015 Staženo: 325x | 05.01.2015

2014

Prosinec 2014 Staženo: 262x | 01.12.2014

Listopad 2014 Staženo: 351x | 03.11.2014

Říjen 2014 Staženo: 376x | 06.10.2014

Září 2014 Staženo: 285x | 01.09.2014

Srpen 2014 Staženo: 218x | 04.08.2014

Červenec 2014 Staženo: 334x | 07.07.2014

Červen 2014 Staženo: 255x | 02.06.2014

Květen 2014 Staženo: 319x | 05.05.2014

Duben 2014 Staženo: 192x | 07.04.2014

Březen 2014 Staženo: 305x | 03.03.2014

Únor 2014 Staženo: 304x | 03.02.2014

Leden 2014 Staženo: 291x | 06.01.2014

2013

Prosinec 2013 Staženo: 197x | 02.12.2013

Listopad 2013 Staženo: 356x | 04.11.2013

Říjen 2013 Staženo: 366x | 07.10.2013

Září 2013 Staženo: 346x | 02.09.2013

Stránka