Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2014

Červen 2014 Staženo: 220x | 02.06.2014

Květen 2014 Staženo: 276x | 05.05.2014

Duben 2014 Staženo: 167x | 07.04.2014

Březen 2014 Staženo: 237x | 03.03.2014

Únor 2014 Staženo: 255x | 03.02.2014

Leden 2014 Staženo: 248x | 06.01.2014

2013

Prosinec 2013 Staženo: 159x | 02.12.2013

Listopad 2013 Staženo: 320x | 04.11.2013

Říjen 2013 Staženo: 291x | 07.10.2013

Září 2013 Staženo: 294x | 02.09.2013

Srpen 2013 Staženo: 188x | 05.08.2013

Červen 2013 Staženo: 298x | 03.06.2013

Květen 2013 Staženo: 296x | 06.05.2013

Duben 2013 Staženo: 265x | 01.04.2013

Březen 2013 Staženo: 288x | 04.03.2013

Borovské listy - únorové vydání 2013 Staženo: 260x | 04.02.2013

Borovské listy - lednové vydání 2013 Staženo: 219x | 07.01.2013

2012

Prosinec 2012 Staženo: 216x | 03.12.2012

Listopad 2012 Staženo: 220x | 05.11.2012

Říjen 2012 Staženo: 239x | 01.10.2012

Stránka