Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2020

Březen 2020 Staženo: 246x | 05.03.2020

Únor 2020 Staženo: 360x | 04.02.2020

Leden 2020 Staženo: 407x | 05.01.2020

2019

Prosinec 2019 Staženo: 342x | 04.12.2019

Listopad 2019 Staženo: 380x | 05.11.2019

Říjen 2019 Staženo: 341x | 02.10.2019

Září 2019 Staženo: 429x | 02.09.2019

Srpen 2019 Staženo: 406x | 03.08.2019

Červenec 2019 Staženo: 490x | 02.07.2019

Červen 2019 Staženo: 455x | 02.06.2019

Květen 2019 Staženo: 411x | 03.05.2019

Duben 2019 Staženo: 421x | 03.04.2019

Březen 2019 Staženo: 604x | 06.03.2019

Únor 2019 Staženo: 611x | 05.02.2019

Leden 2019 Staženo: 632x | 04.01.2019

2018

Prosinec 2018 Staženo: 442x | 05.12.2018

Listopad 2018 Staženo: 368x | 15.11.2018

Říjen 2018 Staženo: 348x | 22.10.2018

Září 2018 Staženo: 408x | 17.09.2018

Červenec - srpen 2018 Staženo: 567x | 23.07.2018

Stránka