Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2019

Listopad 2019 Staženo: 218x | 05.11.2019

Říjen 2019 Staženo: 256x | 02.10.2019

Září 2019 Staženo: 329x | 02.09.2019

Srpen 2019 Staženo: 344x | 03.08.2019

Červenec 2019 Staženo: 430x | 02.07.2019

Červen 2019 Staženo: 398x | 02.06.2019

Květen 2019 Staženo: 351x | 03.05.2019

Duben 2019 Staženo: 336x | 03.04.2019

Březen 2019 Staženo: 541x | 06.03.2019

Únor 2019 Staženo: 549x | 05.02.2019

Leden 2019 Staženo: 556x | 04.01.2019

2018

Prosinec 2018 Staženo: 394x | 05.12.2018

Listopad 2018 Staženo: 303x | 15.11.2018

Říjen 2018 Staženo: 323x | 22.10.2018

Září 2018 Staženo: 355x | 17.09.2018

Červenec - srpen 2018 Staženo: 506x | 23.07.2018

Červen 2018 Staženo: 437x | 20.06.2018

Květen 2018 Staženo: 483x | 22.05.2018

Duben 2018 Staženo: 422x | 07.05.2018

Březen 2018 Staženo: 554x | 21.03.2018

Stránka