Obsah

Rada městyse

Rada městyse je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada městyse zastupitelstvu městyse. Radě obce nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.

Členové:

  • Ing. Aleš Uttendorfský - uvolněný starosta
  • Mgr. Otto Hájek - neuvolněný místostarosta
  • Ladislav Hájek - radní
  • Zdeněk Štěpán - radní
  • Jiří Halama - radní

 

Orgány rady:

Majetková a ekologická komise

  • Předseda: Ing. Nevole Josef
  • Členové: Ing. Karel Šmíd, Jiří Geist, Ondřej Dejmal

 

Stravovací komise

Členové: zástupce zřizovatele – Ing. Karel Šmíd, zástupce zaměstnanců základní školy – Mgr. Blanka Zvolánková, zástupce zaměstnanců mateřské školy – Eva Šrámková, zástupci rodičů základní školy – Ladislav Čejka, zástupci rodičů mateřské školy – Michaela Chlubnová, zástupce školní jídelny – jedna kuchařka

Informace a zápisy z jednání stravovací komise na stránkách příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová:

http://www.zsborova.cz