Obsah

Úřad městyse
 

Organizační struktura

 • Starosta městyse  - Přemysl Tonar
 • Místostarosta městyse  - Ing. Josef Nevole
 • Ekonom - Magda Hošáková
 • Referentka - Ing. Iva Jarošová
 • Provozní zaměstnanci - Petr Kučera, Jaroslav Sedlák, Vladislav Šorf, Ladislav Luňáček
 • Péče o starší občany - Marie Veselá
 • Knihovnice -Ivana Hamerníková a Simona Karásková

 

 

Kontakty

Přemysl Tonar starosta +420 569 642 200 starosta@havlickovaborova.cz
Ing. Josef Nevole místostarosta +420 732 704 615

nevolejosef@seznam.cz 

Ing. Iva Jarošová referentka +420 569 642 101 urad@havlickovaborova.cz
Magda Hošáková ekonomka +420 569 642 020

hospodarka@havlickovaborova.cz

 

Úřad městyse Havlíčkova Borová
Náměstí 278
582 23 Havlíčkova Borová

E-mail: urad@havlickovaborova.cz
WWW: http://www.havlickovaborova.cz

IČ: 00267431
DIČ: CZ00267431
ID datové schránky: qccbee8

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pob. Přibyslav, č.ú. 1122777349/0800
Městys je plátcem DPH.

 

Sazebník úhrad:

Kopírování:

 • A4 jedna strana černobílá kopie - 2,- Kč
 • A4 oboustranna černobílá kopie - 4,- Kč
 • A3 jedna strana černobílá kopie - 4,- Kč
 • A3 oboustranně černobílá kopie- 5,- Kč
 • A4 jedna strana barevná kopie - 5,- Kč
 • A4 oboustranna berevná kopie - 10,- Kč

Poštovné a jiné poplatky: / dle tarifů České pošty

 

Podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu

Veškeré písemné žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnosti, podněty či jiná dožádání se doručují osobně nebo poštou na adresu Úřadu městyse Havlíčkova Borová nebo na e-mail: urad@havlickovaborova.cz

 

Popis podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Úřadu městyse Havlíčkova Borová

Proti rozhodnutí Úřadu městyse Havlíčkova Borová o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí informace /i částečně/ lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Úřadu městyse Havlíčkova Borová.
Odvolání proti rozhodnutí Úřadu městyse, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace, rozhoduje:

 • Ve věcech samostatné působnosti městyse – starosta, rada a zastupitelstvo městyse
 • Ve věcech přenesené působnosti - Městský úřad v Přibyslavi.
 • Ve věcech rozšířené působnosti - Městský úřad v Havlíčkově Brodě.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání úřadem městyse. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.

 

e-podatelna

Žádosti je možné podávat i elektronicky v e-podatelně. Přihlásíte se na stránku Havlíčkovy Borové (www.havlickovaborova.cz ) a volíte e-podatelna.

Ústně vyžádané informace jsou zodpovězeny okamžitě, v případě potřeby dalšího zjišťování na základě vzájemné dohody ve stanovený den.
Písemně vyžádané informace jsou evidovány v knize došlé pošty, kde je zaznamenán i datum písemné odpovědi ze strany úřadu městyse (kopie jsou zakládány).