Havlíčkova Borová
Havlíčkova Borová Peršíkov a Železné horky

Úřad

Organizační struktura

 • Starosta městyse - Přemysl Tonar
 • Místostarosta městyse - Ing. Josef Nevole
 • Ekonom - Magda Hošáková
 • Referentka - Ing. Iva Jarošová
 • Provozní zaměstnanci - Petr Kučera, Jaroslav Sedlák, Vladislav Šorf, Ladislav Luňáček
 • Péče o starší občany - Marie Veselá
 • Knihovnice - Ivana Hamerníková a Simona Karásková

Kontakty

Přemysl Tonar

Ing. Josef Nevole
Ing. Iva Jarošová
Magda Hošáková

Úřad městyse Havlíčkova Borová
Náměstí 278
582 23 Havlíčkova Borová

IČ: 00267431
DIČ: CZ00267431
ID datové schránky: qccbee8

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pob. Přibyslav, č.ú. 1122777349/0800
Městys je plátcem DPH.

Sazebník úhrad:

Kopírování:

 • A4 jedna strana černobílá kopie - 2,- Kč
 • A4 oboustranna černobílá kopie - 4,- Kč
 • A3 jedna strana černobílá kopie - 4,- Kč
 • A3 oboustranně černobílá kopie- 5,- Kč
 • A4 jedna strana barevná kopie - 5,- Kč
 • A4 oboustranna barevná kopie - 10,- Kč

Poštovné a jiné poplatky: / dle tarifů České pošty

Podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu

Veškeré písemné žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnosti, podněty či jiná dožádání se doručují osobně nebo poštou na adresu Úřadu městyse Havlíčkova Borová nebo na e-mail: urad@havlickovaborova.cz

Popis podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Úřadu městyse Havlíčkova Borová

Proti rozhodnutí Úřadu městyse Havlíčkova Borová o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí informace /i částečně/ lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Úřadu městyse Havlíčkova Borová.
Odvolání proti rozhodnutí Úřadu městyse, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace, rozhoduje:

 • Ve věcech samostatné působnosti městyse – starosta, rada a zastupitelstvo městyse

 • Ve věcech přenesené působnosti - Městský úřad v Přibyslavi.

 • Ve věcech rozšířené působnosti - Městský úřad v Havlíčkově Brodě.

 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání úřadem městyse. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.

E-podatelna

Žádosti je možné podávat i elektronicky v e-podatelně. Přihlásíte se na stránku Havlíčkovy Borové (www.havlickovaborova.cz) a volíte e-podatelna.

Ústně vyžádané informace jsou zodpovězeny okamžitě, v případě potřeby dalšího zjišťování na základě vzájemné dohody ve stanovený den.
Písemně vyžádané informace jsou evidovány v knize došlé pošty, kde je zaznamenán i datum písemné odpovědi ze strany úřadu městyse (kopie jsou zakládány).

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Havlíčkova Borová na starých pohlednicích 1

Mapový portál Mapotip

Banner - mapy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
4
1
1
2
1
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
3
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
4
29
4
30
5
1
3
2
3
3
2
4
2

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem