Obsah

logo
Czech POINT 

 

Kde se ověřené výstupy Czech POINT vydávají

Úřad městyse
Náměstí 278
582 23  Havlíčkova Borová

Telefonní číslo:  +420 569 642 101

 

Kdy je možné žádat o výpis na našem úřadě 

Den Pracovní doba
Pondělí  7:00 – 17:00
Úterý  7:00 – 15:30
Středa  7:00 – 15:30

Čtvrtek

 7:00 – 15:30
Pátek  7:00 – 14:00

Polední přestávka:   12.00 – 12.30 hodin

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
   

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstřík trestů
 • Bodové hodnocení řidiče

 

CENÍK

Obchodní rejstřík

 • za první stránku 100 Kč (výstup obsahuje pouze jednu stranu)
 • za první stránku 75 Kč a za každou další započatou stránku 25 Kč (výstup obsahuje více stran)

 

Živnostenský rejstřík

 • za první stránku 25 Kč a za každou další započatou stránku 25 Kč

 

Katastr nemovitostí

 • za první stránku 100 Kč (výstup obsahuje pouze jednu stranu)
 • za první stránku 75 Kč a za každou další započatou stránku 25 Kč (výstup obsahuje více stran)

 

Rejstřík trestů

 • za výpis 100 Kč

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • za první stránku 25 Kč a za každou další započatou stránku 25 Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis předložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.

Obchodní rejstřík:          IČ subjektu
Živnostenský rejstřík:   IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí:     Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví


Ověřené výstupy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Ověřené výstupy z neveřejných evidencí - Výpis z bodového hodnocení řidiče:

Pro vydání z výpisu bodového hodnocení řidiče je třeba doložit platný občanský průkaz. Jako nepovinný doklad je možno doložit řidičský průkaz.