Obsah

Informace o zpracování osobních údajů - zde ke stažení

Sdělení o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů - zde ke stažení

 

Informace podle zákona č. 106, č.j. 12242019.pdf (216.02 kB)