Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2018

Listopad 2018 Staženo: 436x | 15.11.2018

Říjen 2018 Staženo: 370x | 22.10.2018

Září 2018 Staženo: 435x | 17.09.2018

Červenec - srpen 2018 Staženo: 595x | 23.07.2018

Červen 2018 Staženo: 539x | 20.06.2018

Květen 2018 Staženo: 561x | 22.05.2018

Duben 2018 Staženo: 507x | 07.05.2018

Březen 2018 Staženo: 634x | 21.03.2018

Únor 2018 Staženo: 737x | 21.03.2018

Leden 2018 Staženo: 666x | 31.01.2018

2017

Prosinec 2017 Staženo: 661x | 02.01.2018

Listopad 2017 Staženo: 685x | 21.11.2017

Říjen 2017 Staženo: 584x | 23.10.2017

Září 2017 Staženo: 591x | 15.09.2017

Červenec - srpen 2017 Staženo: 993x | 31.07.2017

Červen 2017 Staženo: 602x | 17.07.2017

Květen 2017 Staženo: 662x | 26.05.2017

Duben 2017 Staženo: 502x | 16.05.2017

Březen 2017 Staženo: 759x | 16.05.2017

Únor 2017 Staženo: 701x | 20.02.2017

Stránka