Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2017

Září 2017 Staženo: 500x | 15.09.2017

Červenec - srpen 2017 Staženo: 780x | 31.07.2017

Červen 2017 Staženo: 461x | 17.07.2017

Květen 2017 Staženo: 565x | 26.05.2017

Duben 2017 Staženo: 396x | 16.05.2017

Březen 2017 Staženo: 618x | 16.05.2017

Únor 2017 Staženo: 562x | 20.02.2017

Leden 2017 Staženo: 530x | 31.01.2017

2016

Prosinec 2016 Staženo: 691x | 19.12.2016

Listopad 2016 Staženo: 645x | 05.12.2016

Říjen 2016 Staženo: 571x | 02.11.2016

Záři 2016 Staženo: 632x | 29.09.2016

Červenec - srpen 2016 Staženo: 601x | 04.07.2016

Červen 2016 Staženo: 563x | 06.06.2016

Květen 2016 Staženo: 409x | 02.05.2016

Duben 2016 Staženo: 724x | 04.04.2016

Březen 2016 Staženo: 559x | 07.03.2016

Únor 2016 Staženo: 480x | 01.02.2016

Leden 2016 Staženo: 438x | 04.01.2016

2015

Prosinec 2015 Staženo: 474x | 07.12.2015

Stránka