Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2010

Prosinec 2 2010 Staženo: 181x | 06.12.2010

Prosinec 2010 Staženo: 171x | 06.12.2010

Říjen 2010 Staženo: 167x | 04.10.2010

Srpen 2010 Staženo: 153x | 02.08.2010

Červen 2010 Staženo: 172x | 07.06.2010

Květen 2010 Staženo: 167x | 03.05.2010

Duben 2010 Staženo: 146x | 05.04.2010

Únor 2010 Staženo: 219x | 01.02.2010

Leden 2010 Staženo: 210x | 04.01.2010

Stránka