Obsah

Borovské listy

Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník v nákladu 500 ks, jsou distribuovány do každé domácnosti zdarma.

Ceník inzerce:

FORMÁT   CENA
A4 celá strana A4 800,- Kč
A5 1/2 strany 400,- Kč
A6 1/4 strany 200,- Kč
A7 1/8 strany 100,- Kč
A8 1/16 strany 50,- Kč
ostatní formáty   dohodou
inzerce v barvě   50% příplatek   

 

Uzávěrka dalšího vydání je vždy k 20. dni v měsíci. Tisk zajišťuje Tiskárna v Ráji z Pardubic.

Titul Borovské listy je zapsán do evidence periodického tisku, registrační číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 20838.

 

CENÍK TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

Rada městyse na svém jednání dne 14. 11. 2018 schválila Ceník tiskařských služeb úřadu městyse, který je zde ke stažení.

 

2011

Únor 2011 Staženo: 166x | 07.02.2011

Leden 2011 Staženo: 214x | 03.01.2011

2010

Prosinec 2 2010 Staženo: 188x | 06.12.2010

Prosinec 2010 Staženo: 177x | 06.12.2010

Říjen 2010 Staženo: 173x | 04.10.2010

Srpen 2010 Staženo: 159x | 02.08.2010

Červen 2010 Staženo: 177x | 07.06.2010

Květen 2010 Staženo: 174x | 03.05.2010

Duben 2010 Staženo: 152x | 05.04.2010

Únor 2010 Staženo: 227x | 01.02.2010

Leden 2010 Staženo: 216x | 04.01.2010

Stránka