Obsah

Základní škola Havlíčkova Borová informuje rodiče žáků

Typ: ostatní
Základní škola Havlíčkova Borová informuje rodiče žáků 1Postup při otevření ZŠ 1. stupeň od 25. 5. 2020

 

 • Vyučování bude stanoveno pravidelně na 5 dní v týdnu- pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, a to vždy od 7.15 hodin do 10. 55 hodin, popř. do 11.50 hodin podle rozvrhu jednotlivých tříd.
 • Vyučovat se budou pouze hlavní předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda a přírodověda s přihlédnutím na procvičení, doplnění a ucelení učiva podle rozvrhu, který bude zveřejněn na webu třídy.
 • Žáci budou mít k dispozici 2 roušky na den a sáček na uložení použité roušky. Roušku si budou žáci sundávat při vyučování dle pokynů třídního učitele.
 • Vyučující i všichni ostatní zaměstnanci mají k dispozici roušky a ochranné štíty.
 • Před vstupem do školy se doporučuje žákům udržovat odstup od ostatních. Dojíždějící žáci ihned po příjezdu autobusu vstupují do školy. Místní žáci od 7 hodin vstupují do školy.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Ve třídě je složení skupin žáků stanovené podle požadavku rodičů nahlášených do 20. 5. 2020 a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. V případě, že se žák nepřihlásí do 20. 5. 2020 včetně, nebude možné do konce školního roku nastoupit.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Žáci se při vstupu do školy přemístí do šaten, kde se přezují, a odcházejí do své třídy. Zde si ihned pod dohledem třídního učitele umyjí ruce, osuší jednorázovými utěrkami a použijí dezinfekci. Třída bude rozvržena tak, aby byl zajištěn bezpečný odstup mezi žáky a aby každý seděl v samostatné lavici. Žáci si dezinfikují ruce o každé přestávce i po použití toalet.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.
 • I toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • V případě slušného počasí budou žáci chodit ven.

 


Vytvořeno: 19. 5. 2020
Poslední aktualizace: 21. 5. 2020 13:08
Autor: Ing. Iva Jarošová