Obsah

Sběrný dvůr a kompostárna bioodpadu

Kompostárna bioodpadu a sběrný dvůr v Havlíčkově Borové - společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví

Projekt, realizovaný v roce 2009, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Vybudování sběrného dvora, nákup kontejnerů a nosiče kontejnerů za traktor. Dále vybudování kompostárny a nákup traktorového překopávače kompostu, drtiče bioodpadu, štěpkovače a nakladače. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 80 t/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 6 805 671 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie byl 5 784 821 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 340 283 Kč (5 %) a příspěvek městyse Havlíčkova Borová 680 567 Kč (10 %). V polovině dubna 2010 byl zahájen provoz kompostárny a sběrného dvora. Výstavbu provedla firma Evos-Hydro s. r. o. Ledeč nad Sázavou. Stavbu dokončila a předala v listopadu, zkolaudována byla 29. 12. 2009. Strojové vybavení dodala firma Staton spol. s r. o. Habry.

 

Základní informace:

Adresa vlastníka:                                                

Městys Havlíčkova Borová
Náměstí 278                                                      
582 23 Havlíčkova Borová  

IČ: 00267431


Telefon:

Úřad městyse - Magda Hošáková:   +420 569 642 020

Provozní zaměstnanec - Petr Kučera:   +420 724 167 796

Provozní zaměstnanec - Vladimír Šorf

Provozní zaměstnanec - Jaroslav Sedlák:  +420 724 167 208


Email: kompostarna@havlickovaborova.cz

 

Provozní doba zařízení:

Období od 1. dubna do 31. října

 • Středa     10.00 - 12.00 hodin
 • Sobota    10.00 - 12.00 hodin

 

Kompostárna bioodpadu Havlíčkova Borová

Kompostárna v Havlíčkově Borové slouží pro zpracování bioodpadu, vzniklého zejména při pracích souvisejících se sečením travnatých ploch a údržbou zeleně. Výsledným produktem je zemní substrát, vyrobený kontrolovaným mikrobiálním kompostováním. Kompostování je racionální materiálové využití hmoty rostlinného původu. Kompost lze využít na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Je vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků.

Kompostárna je určena pro tyto druhy odpadů:

 • zeleň ze zahrad či údržby zeleně (posekaná tráva, listí, ořezané větvě, květiny apod.)
   
 • piliny, kůra, korek
   
 • zemina (POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDBĚŽNÉ DOMLUVY S PROVOZNÍMI ZAMĚSTNANCI ÚŘADU MĚSTYSE!!!)
   

                                             

Sběrný dvůr Havlíčkova Borová

Odběr těchto odpadů:

 • použitá elektrozařízení - elektrospotřebiče (televizory, počítače, vysavače, ledničky, elektrické sporáky, eletronářadí apod.)
   
 • využitelný odpad - papír, sklo, plasty (PET láhve, folie, kelímky, polystyren a jiné plastové obaly), nápojový karton atd.
   
 • drobná použitá elektrozařízení - radia, el. mlýnky, varné konvice, kávovary, malé vysavače,...
   
 • nebezpečný odpad - léky, barvy, lepidla, motorové oleje a nádoby jimi znečištěné, kapalné a tuhé chemikálie, pesticidy, vyjeté oleje, staré akumulátory
   
 • objemný odpad - starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, linolea apod.

 

Nevybírá se:

 • asfaltová lepenka
   
 • azbestocementové výrobky (eternit apod.)

 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

 • Sběrný dvůr a kompostárna, včetně kontejnerů umístěných po obci, neslouží pro likvidaci odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
   
 • Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Havlíčkovy Borové, Peršíkova a Železných Horek.
   
 • Odpad nesmí být odebírán od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.