Obsah

Knihovna

Ministerstvo kultury České republiky udělilo v kategorii základní knihovna cenu KNIHOVNA ROKU 2005 Místní lidové knihovně Havlíčkova Borová za výborně fungující kulturní centrum obce, nápadité využívání grantových programů k výchově mladé generace a rozvíjení místních tradic.

Místní knihovna je organizační složkou Městyse Havlíčkova Borová. Jedná se o neprofesionální knihovnu.

Knihovnice: Bc. Ivana Hamerníková
                      Bc. Simona Karásková

Pevná linka: 569 642 123

Mobilní telefon: 728 498 362, 605 048 428

E-mail: knihovna@havlickovaborova.cz

 

Výpůjční doba

Březen - říjen

Úterý:        14:00 - 16:00
Sobota:     14:00 - 16:00

Listopad - únor

Čtvrtek       9:00 - 16:00
Sobota       9:00 - 16:00

Popřípadě možnost zapůjčení knih v provozní době muzea nebo po telefonické domluvě s knihovnicí. Knihovna používá knihovní systém Clavius

Více informací naleznete také na havlickovaborova.knihovna.cz nebo na https://www.facebook.com/pamatnik.khb/

 

Stručně z historie knihovny

Rodiště Karla Havlíčka Borovského bylo chudou obcí na Českomoravské vrchovině. Na obecní a veřejnou knihovnu a čítárnu se nedostávalo finančních prostředků. Teprve se změnou ve vlastnictví rodného domku KHB byla šťastně vyřízena i tato věc. Místní výbor v Borové začal po roce 1929 sbírat peníze na vykoupení domku od tehdejších majitelů. Mezi borovskou obcí a Havlíčkovým fondem československých novinářů byla sjednána dohoda, že v rodném domku bude bezplatně uvolněna místnost a na zařízení knihovny se uvolní obnos 10.000,- Kč.

Havlíčkova veřejná obecní knihovna a čítárna byla slavnostně otevřena v památný den 28. října 1932, za přítomnosti předsedy Havlíčkova fondu, posl. Dr. Antonína Hajna. Knihovna vykazovala ke dni 4. dubna 1935 sedmsetdevadesátčtyři svazky.

Po 2. světové válce byla knihovna přestěhována do prostor tehdejšího MNV. Přestože knihovník byl pečlivý a svědomitý, nepodařilo se mu zmírnit vlhkost místnosti. V osmdesátých letech se knihovna stěhovala opět, tentokrát do nové budovy MNV v blízkosti JZD. Ani toto řešení nebylo nejlepší. MLK byla na okraji vesnice a v I. patře budovy. Pro mnohé staré lidi byla vlastně nedostupná.

Po roce 1990 začala obec usilovat o převod vlastnictví rodného domku KHB. Dům vlastnil stát a spravovalo jej Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod. Ministerstvo kultury ČR vyhovělo žádosti a od 17. listopadu 1998 se Havlíčkův rodný domek stal majetkem Obce Havlíčkovy Borové.

 

Současnost

Místní lidová knihovna je neprofesionální knihovnou. Stav čtenářů se pohybuje kolem 200. Knihovní fond čítá necelých 9.000 svazků. Mezi MK a Krajskou knihovnou Vysočiny funguje mezivýpůjční služba. Minimálně třikrát do roka Krajská knihovna zapůjčí výměnný soubor knih. Odebíráme tři periodika (Praktická žena, Zahrádkář, Receptář).

Kromě výpůjček knihovna poskytuje tyto služby:

- připojení k internetu - přístup k informacím
- skenování
- pro základní školy v případě zájmu připravuje literární hodiny
- pořádá nebo připraví besedy se seniory

 

Knihovní řád k nahlédnutí zde ke stažení

 

Ceník služeb:

 • čtenářský poplatek:

  • čtenáři od 15 let 10,- Kč / rok

  • čtenáři do15 let 5,- Kč / rok

 • používání internetu:

  • v pracovní dny 40,- Kč / hod. 

  • v nepracovní dny 20,- Kč / hod.

 • tisk:

  • ​​​​​černobíle jednostranný tisk  - 3,- Kč

  • černobíle oboustranný tisk  - 5,- Kč

  • barevný jednostranný tisk  - 7,- Kč

  • barevný oboustranný tisk - 14,- Kč