Obsah

Zpět

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Havl. Borová - splašková kanalizace a ČOV

Vyvěšeno: 18. 5. 2017

Datum sejmutí: 3. 6. 2017

Zodpovídá: Jana Stránská

Zpět